Історія

У 1963 р. за ініціативою ректора, фундатора автоматизації в Одеському технологічному інституті професора П.М. Платонова було організовано факультет Автоматизації та приладобудування. Першим деканом став доцент М. К. Наремський. Факультет готував спеціалістів з комплексної механізації та автоматизації підприємств зберігання і переробки зерна. З 1969 р. після реорганізації інституту в ОТІХП факультет готує спеціалістів з автоматизації і для підприємств харчової промисловості. У 1977 р. факультет об’єднується з Механічним факультетом і перетворюється на Механіко-технологічний і автоматики (МТА).

У 1992 р. під час реорганізації факультетів і кафедр інституту за ініціативою ректора інституту професора М.Д. Захарова і проректора з наукової роботи професора Е.Й. Жуковського було створено факультет Автоматизації технологічних процесів шляхом виділення зі складу факультету МТА.

З 1992 по 1995 р. деканом факультету АТП був доцент І.І. Ігнатенко, а з 1995 по 2002 р. – професор Ю. О. Козак. Заступниками декана в цей період працювали доцент А.І. Птащук, доцент А.Б. Купріянов та доцент Ф.А. Трішин. У цей період факультет інтенсивно готував спеціалістів для автоматизації виробничих процесів у різноманітних галузях, але в першу чергу – для автоматизації харчових виробництв.

З 2002 по 2012 р. факультет очолював доц. В.Е. Волков. Заступниками декана в цей період працювали доцент Ф.А. Трішин, доцент І.М. Світий та доцент С.О. Воінова.

У вересні 2006 р. факультет отримав нову назву Автоматизації і комп’ютерних систем (А і КС).

У 90-ті рр. особливу актуальність набуло вирішення завдань з автоматизації організаційного управління, економічної та бухгалтерської діяльності, інформаційного забезпечення підприємств і закладів, а також розвитку інформаційних технологій. Тому у 2004 р., в межах спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» була відкрита спеціалізація «Автоматизоване керування підприємництвом». Перед першим випуском бакалаврів за цією спеціальністю в березні 2008 р. факультет було перейменовано у факультет Автоматизації, комп’ютерних систем і управління підприємництвом (АКС і УП).

З 2008 р. на факультеті за ініціативою зав. кафедри електротехніки професора П.М. Монтіка відкрито новий напрям підготовки – «Електромеханіка». Перший набір студентів за цим напрямком здійснено у 2009 р.

У вересні 2011 р. факультет перейменовано у факультет Автоматизації, електромеханіки, комп’ютерних систем і управління (АЕКСіУ).

У 2012 р. факультет очолила к.т.н., доцент О. О. Тітлова. Заступниками декана в цей період працювали асистент С.М. Капетула, доцент О.Б. Каламан, к.т.н. А.Ю.Букарос.

 

 

У 2012 р. на факультеті відкривається нова спеціалізація «Автоматизоване керування холодильними системами».

У 2013 р. в світлі останніх тенденцій розвитку світової економіки на факультеті була відкрита магістратура за спеціальностями «Енергетичний менеджмент» і «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», завданням яких стала підготовка висококваліфікованих спеціалістів в галузі електроприводу, енергозбереження та енергоменеджменту.

2015 р. ознаменувався відкриттям і бурхливим розвитком нових спеціалізацій – «Автоматизоване управління робототехнічними системами» і «Мехатронні та робототехнічні системи», які спрямовані на вивчення, розробку та інтеграцію робототехніки і пристроїв зі штучним інтелектом в усі сфери діяльності людини. У вересні 2015 р. факультет було перейменовано у факультет Автоматизації, мехатроніки та робототехніки (АМіР).

З 2015 по 2017 р.р. факультет очолює к.т.н. А.Ю. Букарос. Заступниками декана в цей період працюють Н.В. Ружицька, старший викладач С.І. Лагерна та доцент І.М. Світий.

У вересні 2017 р. факультет очолює доцент І.М. Світий. Заступником декана стає старший викладач С.І. Лагерна.

В результаті масштабної реорганізації факультетів, кафедр та підрозділів ОНАХТ факультет реорганізовано у факультет Комп’ютерних систем та автоматизації.

До складу факультету входять кафедри Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем,  Електромеханіки і мехатроніки, Прикладної математики та програмування та Вищої математики. На кафедрах факультету працюють близько 100 висококваліфікованих викладачів, серед яких 8 докторів наук, професорів.

Факультет готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Кафедри факультету ведуть актуальні наукові розробки в галузі автоматизації технологічних, бізнес-процесів, робототехнічних систем та холодильної техніки,  електроприводу і робототехніки, аналітичної геометрії, вибухобезпеки.

І.М. Світий О. О. Тітлова М. К. Наремський С.І. Лагерна
   
В.Е. Волков А.Ю.Букарос